Guangdong Zhaoqing Haixing Foodstuff Industry Company Guangdong Zhaoqing Haixing Foodstuff Industry Compan... 
.
Telephone: 86-20-39250338 39250339
E-mail: hx001@126.com Address: Tower 2,Dongsheng Mingzhu,Panyu Square,Guangzhou,China.

 

Copyright @ 2010 Guangdong Zhaoqing Haixing Foodstuff Industry Company

Tel :86-20-3950338 39250339 E-mail: hx001@126.com 粤ICP备10232938号-1